02 07 2013

TÜRKLER BUGÜNE KADAR ŞAN VE ŞEREFLE YAŞAMIŞLARDIR

TÜRKLER BUGÜNE KADAR ŞAN VE ŞEREFLE YAŞAMIŞLARDIR |  görsel 1

ŞEREFLİ İNSANLAR BAŞKALARINA MUHTAÇ OLMADAN HAYATLARINI DEVAM ETTİRENLER VE BEN BU İŞİ YAPABİLİRİM DİYENLERDİR   Türkler yaradılış olarak taşkın ruhlu, çok hareketlidirler. Fakat göçlerin asıl sebebi bu özellikleri değildir. Türk göçlerinin ilk sebebi ekonomiktir. Nüfusun artması, anayurt topraklarının büyük hayvan sürülerini otlatmaya yetmez hâle gelmesi ve kuraklıkların hüküm sürmesi asıl sebeptir. Bu yüzden, hem nüfusları az, hem de toprakları çok verimli olan komşu ülkelere doğru ilerlediler. Türk adı: "Türk" sözü, Türk soyundan olan toplumların genel adı olarak kullanılmadan önce, Türk dilinde bugünkü anlamından başka, "güç-kuvvet" anlamına da geliyordu. Eski Uygur metinlerinde "Türk" sözü bazen "Erkler-Türkler" şeklinde kullanılıyor ve bu söz cins isim olarak "güç-kuvvet", sıfat halinde ise "güçlü-kuvvetli" anlamlarını taşıyordu. Belgeler, "Türk" sözünün Uygurlar ve Gök-Türk'lerden çok önce de var olduğunu gösteriyor. V. yüzyıla ait Pers yazılarında Turanlılardan, yani Türklerden, "Türk" diye söz edilir. VI. yüzyıla ait bir Bizans kaydında ise Hun Türklerine Hunların dilinden alınmış sıfatla 'Türk Hun' (kuvvetli Hun) denilmiştir. VI. yüzyıla ait Çin kaynaklarında "Türk" sözü, Türk milletinin adı olarak geçmektedir. Kendi adıyla anılan imparatorluğu kuran Timur kendisini şöyle tanıtıyordu: "Biz ki Mülük-ü Turan, Emîr-i Türkistanız; biz ki Türk oğlu Türk'üz; biz ki milletlerin en eskisi ve en ulusu Türk'ün başbuğuy... Devamı

02 07 2013

Türk Milleti Deyince Akla Gelenler

Türk Milleti Deyince Akla Gelenler |  görsel 1

Size aşağıdaki satırlarda”TÜRK MİLLETİNİN TARİHSEL GEÇMİŞİ” anlatılacaktır. Bu satırlarda övünme yok. Sadece doğrular vardır. Kendi vatanımızda bizleri ikinci vatandaş yapma düşüncesinde olanlara, gerçekleri HAYKIRMAK istedik.   Türkeli Kavramı 19. yüzyılın sonlarında ise günümüzde kullanılan Türk Dünyası teriminden daha çok "Türkeli" terimi kullanılmıştır. Türkeli ile Türk Dünyası sözcükleri eşanlamlı terimlerdir. Türkeli sözcüğü Türk ili anlamına gelmektedir ve Türk halklarının çoğunlukta oldukları coğrafyaya verilen Türkçe isimdir. Türkeli kelimesi özellikle 19'ncu yüzyılın ortalarında meşrutiyet kazanan Türkçülük ile Türkiye'de ve Rusya Türklerince kullanılmaya başlanmıştır 1930'larda Mustafa Kemal Atatürk Türkeli kavramını şöyle açıklamaktadır: "Türk Milleti Asya'nın garbında ve Avrupa'nın şarkında olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayırt edilmiş, dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar... Onun adına Türkeli derler... Türk yurdu daha çok büyüktür... Yakın ve uzak zamanlar düşünülürse, Türk'e yurtluk etmemiş kıta yoktur... Bütün dünyada, Asya, Avrupa, Afrika Türk atalarına yurt olmuştur... Bu hakikatler eski ve hususiyle yeni tarih vesikalarıyla malûmdur. Türklerin Anayurdu ve Yayılmaları Türkler M.Ö. 2000 yılından daha eski çağlarda, Orta Asya'da Sayan-Altay dağlarının kuzeybatı bölgesinde, Ye-nisey ırmağı boylarında yaşıyorlardı. M.Ö. 1500'lerde oturdukları geniş bölge Sayan dağlarından Altaylar'a ve Tanrı dağlarına kadar iniyor, batıda Urallar'a kadar uzanıyor, güneyde B... Devamı

04 11 2011

Sevgili Blogcu Arkadaşlarım

Sevgili Blogcu Arkadaşlarım Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle... Devamı

21 08 2011

MUTSUZ OLMAK GÜNAHTIR

MUTSUZ OLMAK GÜNAHTIR |  görsel 1

MUSTAFA ÇAY YAŞAM KOÇU       Sky Turk 3K Programı - Mutsuz Olmak Günahtır mustafacayakademi Devamı

21 08 2011

LİDERLİK EĞİTİMİ

LİDERLİK EĞİTİMİ |  görsel 1

  SİNAN ERGİN   LİDERLİK EĞİTİMİ   Devamı

21 08 2011

YEDİ DAKİKA DA SATIŞI SONLANDIRMA İP UCLARI BURADA..

YEDİ DAKİKA DA SATIŞI SONLANDIRMA İP UCLARI BURADA.. |  görsel 1

  SATIŞ EĞİTİMİ KONUSUNDA SEMİNER. DİNLEYİN. ÖĞRENİN.     Devamı